• Oznam

      Riaditeľka ZŠ v Kráľovej pri Senci oznamuje,

      že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 (pondelok)

      Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí.

     • Číslo účtu ZRPŠ

      Vážení rodičia!

      Na plenárnej schôdzi rodičovského združenia si rodičia odsúhlasili výšku členského príspevku 30,- € na jedno dieťa, na každé ďalšie dieťa z rodiny + 10,- € .

      Členské príspevky prosíme uhradiť na nové číslo účtu: SK69 1111 0000 0010 7672 0017

      názov účtu: Včela v Kráľovej pri Senci

   • Zoznam galérií

   • Mikuláš
    Mikuláš
    3
   • Viedeň
    Viedeň
    3
   • ZŠ Kráľová pri Senci
    ZŠ Kráľová pri Senci
    8
   • Nitra
    Nitra
    5
   • Malkia Park
    Malkia Park
    4
   • Historické fotografie
    Historické fotografie
    28
   • Škola v prírode 2.ročník
    Škola v prírode 2.ročník
    14
   • Škola v prírode 3.ročník
    Škola v prírode 3.ročník
    15
   • Fotoalbum školy
    Fotoalbum školy
    8
   • Partneri

    • Obecný úrad Kráľová pri Senci
    • Obecný úrad Kostolná pri Dunaji
    • Obecný úrad Hrubá Borša
    • Obecný úrad Nový Svet
    • Detská organizácia Fénix
    • EduPage
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 20. 10. 2018
   • Fotogaléria

    • Mikuláš
    • Viedeň
    • ZŠ Kráľová pri Senci
    • Nitra
    • Malkia Park
    • Historické fotografie
    • Škola v prírode 2.ročník
    • Škola v prírode 3.ročník
    • Fotoalbum školy